FAQ

LiDRS (afkorting voor Leadership Development Research and Support) is in 2014 opgericht LiDRS richtte zich initiel alleen op leiderschapstrainingen gebaseerd op het LiDRS-model® uit het boek ‘Leiders!’ (Jochen Hekker ISBN 978-90-822429-0-4). Naast een regulier trainingsaanbod gericht op leiderschap, management, Crew Resource Management en teambuilding, kunnen deelnemers van de lange leerlijn (LiDRS Practitioner Program en LiDRS Master Program) van LiDRS, ook licentiehouder worden van het merk LiDRS® en op deze manier zelf aan de slag.

Het LiDRS-model® is ontstaan naar aanleiding van het bestuderen van bestaande wetenschappelijke modellen waaruit bleek dat deze niet aan de behoefte voldoen om operationeel te sturen op leiderschap en je de mogelijkheid te geven om jouw leiderschapsstijl aan te passen.

Het LiDRS-model® heeft daarom uit de vele leiderschapstheorieën de gemene delers gefilterd en op basis van jarenlange studie bepaald welke elementen van invloed zijn op het verkrijgen van de legitimiteit van leiderschap.

Hierbij worden persoonlijkheidskenmerken, vaardigheden en competenties bij elkaar gevoegd en handig geclusterd in 6 eenvoudige draaiknoppen waarmee je jouw leiderschap kunt bijsturen. Dit noemen we de ‘Kritieke Leiderschapseigenschappen’, ofwel KLEs en staan beschreven in het boek ‘Leiders!’. Elke KLE bestaat uit verschillende bouwstenen waarop je kunt sturen. Dit is vooral toepasbaar indien je meer diepgang zoekt.

De kern van het model is dat het inzicht geeft in hoe je jezelf ziet (self assessment) en hoe de mensen aan wie je leiding geeft dit in jou zien. Het kader waarin getoetst wordt zijn de 6 Kritieke Leiderschaps Eigenschapppen (KLEs) en onderliggende bouwstenen. Juist de verschillen hierin dragen bij aan inzicht en potentiële ontwikkeling van jou als leidinggevende.

De uitkomst van het invullen van het vernieuwde LiDRS-model® geeft je een overzicht hoe jij vindt dat je zelf in staat bent om de bouwstenen in te zetten en bij een 360 graden feedback, hoe anderen vinden dat jij hiertoe in staat bent op deze bouwstenen. De geaggregeerde informatie geeft je uiteindelijk een eenvoudig dashboardoverzicht van de 6 KLEs. De kracht van het model zit in de herhaling. Juist door regelmatig het LiDRS-model® in te vullen en om feedback te vragen, krijg je inzicht in vele aspecten van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.

Het gebruik van het nieuwe model werkt op basis van SaaS of ‘on premises’ als dit om bedrijfsspecifieke redenen nodig is.

Altijd ‘in control’

Het model geeft een of meerdere ‘administratie-rollen’ de mogelijkheid flexibel leidinggevenden een dashboard toe te kennen of weg te halen. Zo houd je grip op het aantal gebruikers.

De kracht van het nieuwe LiDRS-model® zit in de eenvoud, het intuïtieve karakter, gerichte content en de overzichtelijke dashboards. Zo wordt het gebruik van het model een ‘reis’ die door middel van animaties wordt begeleid.

Ook krijgt iedere gebruiker een overzichtelijk dashboard waar progressie, trends en een opleidingsadvies in naar voren komt.

Het LiDRS-model® heeft nog diverse unieke ‘views’ die de toegevoegde waarde verder onderschrijven. Zo worden specifieke bouwstenen van het LiDRS-model® gekoppeld aan belangrijke andere leiderschapstheorieën of verbetertrajecten. Zo kan er door 1 druk op een knop een eenvoudige view worden gepresenteerd waarmee je op basis van het LiDRS-model® inzicht krijgt in de ontwikkeling op sociale en emotionele intelligentie, eigenaarschap of leiderschap bij Operational Excellence. Wist je dat sociaal-emotionele intelligentie bij leidinggevenden tot wel 30% meer bedrijfsresultaat oplevert? Bekende theorieën van bijvoorbeeld Goleman, onderschrijven deze bewering.

De kern van het vergroten van eigenaarschap is beschreven in het boek: ‘Vergroot Eigenaarschap’ van Jochen Hekker. Hierin beschrijft Jochen de 4 fasen die je als leidinggevende doorloopt om meer eigenaarschap in jouw team te verkrijgen. Het LiDRS-model® meet de ontwikkeling in iedere fasen van een leidinggevende. Het LiDRS-model® geeft hiermee inzicht in hoe het leiderschap wordt ontvangen en op welke vlakken een leidinggevende zich nog moet ontwikkelen.

Met het vernieuwde LiDRS-model® geven wij inzicht in de effectiviteit van trainingen, leggen we haarfijn bloot waar de individuele ontwikkeling ligt van een medewerker en kunnen we een trendanalyse laten zien die aangeeft of een bepaalde doelgroep of individu progressie boekt. Conform de huidige tijdsgeest bieden we dit aan in een portal met bedrijfsspecifieke achtergrond. Daarnaast kunnen wij bij ieder ingevuld model direct aangeven wat de leerbehoefte is, content aanleveren die gericht is op jouw ontwikkelbehoefte en hierbij een concreet advies aanbieden met gerichte training.

Ook geeft het model inzicht in hoe je leiding geeft en hoe dit wordt ervaren. Hiermee bouwen we door op het succes van de 360 graden methodiek wat voor velen een bekend begrip is.

Als je als gebruiker voor de eerste keer inlogt, maak je eenvoudig een profiel aan. Door middel van een paar vragen weten we wie je bent en wat jouw leidinggevende situatie is.

Vervolgens krijg je de mogelijkheid om jezelf te beoordelen op de bouwstenen van het LiDRS-model. Na een korte animatie over hoe het model werkt, geeft iedere KLE een aantal vragen waarbij er gescoord wordt op een 5-punts schaal van ‘helemaal mee oneens tot helemaal mee eens’. Uiteraard wordt iedere KLE ingeleid door een 20-30 seconden durende animatie over bijvoorbeeld; ‘wat zijn sociale eigenschappen’. Hierbij wordt het gedrag van een leider versterkt. Zo zal een sociale leider spreken in het openbaar, een arm op iemand zn schouder leggen, terwijl de handelende leider besluiten neemt, hard optreedt en andere bouwstenen benadrukt uit het LiDRS-model®.

Als de 6 KLEs gereed zijn, ontstaat er een dashboard view met daarin jouw meters. Vervolgens je anderen om anonieme feedback. De kracht van het model zit erin dat de feedback weinig tijd kost, een korte animatie gericht is op de feedbackgever en de feedback te allen tijde anoniem is. Uiteindelijk is de validatie van de feedback helemaal niet interessant. Het gaat om de delta’s tussen de eigen input en de perceptie van jouw feedbackgevers. De keuze die je maakt in je persoonlijke ontwikkeling, bepaal je zelf. Dat is immers de essentie van ‘Self directed learning’.

Natuurlijk kun je door het klikken op het dashboard, de onderliggende informatie zien, hoe het dasboard is opgebouwd. Hierin zie je jouw score per bouwsteen, en de gemiddelde score per bouwsteen van jouw feedback gevers. Uiteindelijk is dit de data die gebruikt wordt voor de ontwikkelvoorstellen.

Wil je direct meer informatie over het LiDRS-model®, bel dan direct naar 085- 401 83 68. Of stuur een email naar info@lidrsonline.com. Natuurlijk kun je ook 1 van de vele animaties bekijken of even langs komen op kantoor.

Wij maken graag een afspraak voor een demonstratie. Dit kan bij ons op kantoor maar natuurlijk ook bij jou. Stuur een email naar info@lidrsonline.com of bel naar 085- 401 83 68.

Voor alle vragen over het LiDRS-model kun je contact opnemen via info@lidrsonline.com of bel met 085-401 83 68

Het gebruik van het LiDRS-model® kan al vanaf € 38,- per jaar per gebruiker. Wil je meer informatie over het LiDRS-model of een uitgebreide offerte ontvangen, stuur dan een email naar info@lidrsonline.com of bel naar 085-401 83 68